Kiểu mới của Itzy

9 cái

8 cái

1 cái

3 cái

5 cái

Từ Clans Castle

5 con

1 con

01-07-2023: Khi mua golden pass nếu thấy không click được ở số tiền thì phải restart tablet lại là được. Những thí nghiệm khác tạm thời xoá bỏ vì không hiệu lực.

10-05-2023: Đây là kiểu mới của Itzy, thấy có vẻ khá hơn những kiểu trước đây một chút. Nó mang đến nhiều bàn thắng nhưng chỉ có 2 sao. Chưa tìm được cách tạo bàn thắng 3 sao.

Thành phần khi donate

Thường khi chơi xong một ván cần phải soạn một đội quân cho ván kế tiếp, trong đó có một số thành phần dùng để donate cho account kế tiếp, đồng thời cũng gần đầy đủ như đội quân chính (army 1).

Do đó DBL cố soạn 1 đội quân tạm gọi là donate mà thành phần như dưới đây:

8 cái

1 cái

1 cái

9 cái

5 cái

3 cái

1 cái

Lưu ý quan trọng khi donate làm sao lúc nào cũng donate ngược lại cho account ngay trước nó những món dưới đây. Hơn nữa cần lưu ý là thiếu 1 chỗ cho Freeze Spell nên phải switch qua 1 account nữa để lấy, sau đó mới quay ngược lại.

Dragon_Rider_info

1 cái

ballon

5 cái

Rage_Spell_info

1 cái

Freeze_Spell

1 cái

Từ đó so với đội quân chính army 1, phải thành lập lại những món thiếu dưới đây. Cứ như vậy mà tiếp tục những account kế tiếp để lúc nào cũng đầy đủ cho tất cả các trận đấu. 

electro dragon

1 cái

ballon

4 cái

Rage_Spell_info

1 cái

Freeze_Spell

1 cái nếu thiếu

Kiểu riêng của DBL sau nhiều lần thí nghiệm

5 cái

5 cái

5 cái

1 cái

1 cái

7 cái

2 cái

Từ Clans Castle

4 con

1 con

22-04-2023: Sau nhiều lần thí nghiệm DBL cố soạn một kiểu strategy tạm dùng trong lúc này. Tuy rằng chưa đạt được 3 sao nhưng cũng đem lại được nhiều bàn thắng hơn so với những kiểu đề nghị của Sir Moose hoặc những người khác từ Youtube.

1. 10 Electro Dragon Attack For TH15 Theo Kiểu Sir Moose

10 con

4 con

2 cái

5 cái

Từ Clans Castle

4 con

1 con

12-04-2023 : Thí nghiệm trong tất cả các account nhưng không thấy hiệu lực mấy , chưa được 100% , cũng có thể King, Queen và Champion chưa tới Max.

2. Dragon Attack For TH15 Theo Kiểu DBL v.1

6 cái

3 cái

5 cái

1 cái

5 cái

1 cái

1 cái

Từ Clans Castle

4 cái

1 cái

13-04-2023 : Thí nghiệm lần này thấy có vẻ hiệu lực hơn một chút so với kiểu bên trên, nhưng vẫn chưa đạt được 3 stars.

3. Dragon Attack For TH15 Theo Kiểu DBL v.2

5 cái

5 cái

5 cái

1 cái

1 cái

5 cái

1 cái

1 cái

Từ Clans Castle

4 cái

1 cái

14-04-2023 : Thí nghiệm cho thấy version này có vẻ đỡ hơn version 1, nó cho bàn thắng nhiều hơn. Có thử qua kiểu 8 con super dragon nhưng kết quả quá tệ, nên đành quay lại kiểu này tạm thời khá nhất trong các kiểu nêu trên.

Thành phần khi donate

Thường khi chơi xong một ván cần phải soạn một đội quân cho ván kế tiếp, trong đó có một số thành phần dùng để donate cho account kế tiếp, đồng thời cũng gần đầy đủ như đội quân chính (army 1).

Do đó DBL cố soạn 1 đội quân tạm gọi là donate mà thành phần như dưới đây:

5 cái

4 cái

1 cái

4 cái

1 cái

1 cái

1 cái

5 cái

1 cái

1 cái

Lưu ý quan trọng khi donate làm sao lúc nào cũng donate ngược lại cho account ngay trước nó những món dưới đó.

elitearcher

4 cái

wall breaker

1 cái

clone spell

1 cái

Từ đó so với đội quân chính army 1, phải thành lập lại những món thiếu dưới đây. Cứ như vậy mà tiếp tục những account kế tiếp để lúc nào cũng đầy đủ cho tất cả các trận đấu. 

Dragon_Rider_info

1 cái

ballon

5 cái

invisibility

2 cái

Freeze_Spell

1 cái

Related Articles

Article

Coming Soon

Article

Coming Soon

Article

Coming Soon

Related Articles

Article

Coming Soon

Article

Coming Soon

Article

Coming Soon

Related Articles

Get Started

Coming Soon