Youtube Links To Share

Lihatlah video-video tersebut dengan mengklik di sini dan jangan ragu untuk berbagi video mana yang paling Anda sukai! Selamat menonton!
Coi video dưới đây đi xong chọn cái nào hay nhất! Coi vui vẻ nhé.

Drone bekerja dengan sangat baik, bukan?

Drone chạy tốt quá chứ hả?

Penjelasan bagi mereka yang tidak memahami situasinya

Một sự giải thích cho lũ người không hiểu rõ thời cuộc

Drone bekerja dengan sangat baik, bukan?

Drone chạy tốt quá chứ hả?

Penjelasan bagi mereka yang tidak memahami situasinya

Một sự giải thích cho lũ người không hiểu rõ thời cuộc

Satu lagi “pertunjukan drone” yang bisa ditonton. Ini tidak palsu

“Drone Show” nữa để coi nè. Không phải đồ giả đâu

Lihat bagaimana tank tempur dihancurkan. Dapatkah Anda duduk di dalamnya, inđô?

Hãy coi xe tăng bị nổ tung. Mày dám ngồi trong đó không, inđô?

Adegan-adegan ini untuk membuat Anda memahami realitasnya, bukan inđô?

Những đoạn video ở đây cho mày hiểu rõ sự thật đó, đúng không inđô?

“Pertunjukan Drone” berlanjut

“Drone Show” cứ tiếp tục thôi

Penjelasan yang baik bagi Anda untuk memahami cara kerjanya, inđô!

Sự giải thích rõ ràng sự việc xảy ra cho mày hiểu, inđô!

Nikmatilah serangan drone ini. Bagaimana menurut Anda, inđô?

Thưởng thức sự tấn công bằng drone. Mày nghĩ sao, inđô?

Ini adalah penjelasan lengkap tentang bagaimana hal itu terjadi. Sekarang Anda sudah bisa memahami semuanya, bukan inđô?

Đây là giải thích kỹ chuyện gì xảy ra. Mày đã hiểu rõ chưa inđô?

Pertunjukan tank tempur terus berlanjut. Nikmatilah, kan inđô?

Màn trình diễn xe tăng vẫn tiếp tục. Hãy thưởng thức đi hả inđô?

Pertunjukan tank tidak pernah berakhir. Nikmatilah, bukan inđô?

“Tank-show” này không bao giờ hết được. Hãy thưởng thức đi, inđô?

Ketika tangki meledak menjadi beberapa bagian. Dapatkah Anda membayangkan duduk di sana, inđô?

Khi xe tăng nổ tung ra từng miểng. Mày nghĩ có dám ngồi trong đó không hả, inđô?

Nikmati pertunjukan tank tempur hingga Anda memahami situasinya, inđô!

Hãy thưởng thức màn biểu diễn xe tăng, cho đến khi mày hiểu được tình thế, inđô!

Pemandangan dari atas selalu menakjubkan. Apakah Anda setuju, inđô?

Nhìn từ trên xuống đã quá hả, inđô?

Tank itu ditembak dan meledak. Menakjubkan, bukan?

Xe tăng bị bắn và nổ tung. Quá hay phải không?

Pertunjukan tangki selalu mengagumkan, bukan? Dapatkah Anda membayangkan diri Anda berada di dalamnya, inđô?

Biểu diễn xe tăng bị bắn cháy hay quá hả? Mày thử nghĩ xem mày ngồi trong đó coi, inđô?

Drone terbang melintasi hutan dan menabrak bunker seperti dalam film. Bagaimana menurut Anda, inđô?

Drone bay trong rừng rồi đâm vào lỗ sói như trong phim vậy. Mày nghĩ sao , inđô?

Apa yang bisa dilakukan HIMARS di sini? Dapatkah Anda melihatnya, inđô?

HIMARS làm được cái gì đây? Thấy gì chưa, inđô?

Tangki meledak dengan keras. Bagaimana menurutmu, inđô?

Xe tăng nổ tung dữ dội. Nghĩ sao , inđô?

“Aku berlayar”, bisakah Anda menyanyikannya?

“I am sailing” thử hát xem?

Sangat tepat! Dapatkah Anda membayangkan tinggal di sana?

Rất chính xác! Mày có nghĩ rằng ngồi trong đó không inđô ?

Tidur nyenyak untuk saat ini, kan?

Ngủ yên đi nhé, phải không?

Lihat cara kerjanya. Luar biasa, bukan?

Hãy coi họ làm việc. Hay quá hả ?

Lubang rubah meledak! Bagaimana menurutmu? Sangat bagus, bukan inđô?

Lỗ sói nổ tung. Nghĩ sao inđô?

Sang pengembara mendapatkan apa yang pantas diterimanya.

Kẻ lang thang ăn bom thật xứng đáng.

Pertempuran jarak dekat lagi. Bagaimana menurutmu, inđô?

Đánh xáp lá cà nữa nè inđô. Hay quá hả?

Hanya satu orang yang tertembak, itu tidak cukup. Harus ada lebih banyak lagi.

Có một người trúng bom, quá ít đi. Phải là nhiều hơn nữa.

Pertunjukan Drone sangat mengagumkan, bukan? Dapatkah Anda menghindari tertabrak, inđô?

Drone Show lúc nào cũng hay, phải không?Làm sao né được hả, inđô?

Inilah konsekuensi dari agresi. Dapatkah Anda melihatnya, inđô?

Đây là hậu quả cho những kẻ xâm lược. Thấy chưa, inđô?

Dapatkah Anda bayangkan berbaring di sana dan bom dijatuhkan di kepala Anda?

Thử tưởng tượng coi nằm đó rồi ăn bom lên đầu xem sao?

Lihatlah baku tembak jarak dekat ini, inđô!

Đánh xáp lá cà đấy, inđô!

Sebagian dari mereka terpengaruh, tetapi tidak semuanya. Lebih baik lain kali

Chỉ có vài người bị nổ trúng thôi. Lần tới sẽ khá hơn

“Anda harus bangun sekarang sebelum terlambat, inđô!

Tỉnh dậy ngay đi trước khi quá trễ đấy, inđô!

Itu salahmu dalam situasi ini, kan? Jadi negaramu harus menderita, berbahagialah dengan apapun yang terjadi!

Mày gây ra cái lỗi này thì nước của mày phải chịu, đúng không? Vui lên chứ dù bất cứ cái gì xảy ra!

“Penglihatan malam” lagi. Nikmati saja pertunjukannya, inđô

“Night vision” nữa nè. Thưởng thức cho vui, inđô

Anda akan menyukai “penglihatan malam”. Nikmati saja tayangannya, ini bukan “berita palsu” bukan?

Nhà ngươi sẽ yêu cái “night vision” này. Hãy thưởng thức đi, không phải “fake news” đâu mà lo?

Perahu layar aman, bukan? Selamat menikmati perjalanan, inđô

Đi xuồng an toàn mà phải không? Du ngoạn vui vẻ nhé, inđô

Lihatlah helm itu terbang jauh. Jaga kepalamu, inđô

Hãy nhìn cái mũ sắt bắn ra xa. Coi chừng cái đầu, inđô!

Tangki ini dipukul dengan tepat. Apakah Anda masih berpikir itu “palsu” inđô?

Xe bị bắn cháy rụi. Vẫn cho rằng cái này là “đồ giả” hả inđô?

Izinkan saya menunjukkan kepada Anda betapa fantastisnya drone ini, inđô!

Cho coi sự chính xác của drone nè, inđô!

“Penglihatan malam” selalu menyenangkan untuk dilihat. Rekomendasikan kepada mereka yang menyangkal kebenaran, bukan, inđô?

“Night vision” lúc nào cũng hấp dẫn. Dành cho những hạng người ngoan cố không tin sự thật, phải không inđô?

Dapatkah Anda menembak jatuh drone seperti ini, inđô?

Có bắn được drone như vầy không, inđô?

Bersembunyi di suatu tempat di parit dan tertabrak seperti itu, bagaimana menurut Anda, inđô?

Trốn dưới chiến hào để lãnh bom như vậy hả, inđô nghĩ sao?

Satu lagi “penglihatan malam” di sini. Saya sangat menikmatinya, bagaimana dengan Anda, inđô?

Lại thêm một “night vision” nữa. Coi cũng đã, còn inđô thì sao?

Jangan percaya video ini dibuat oleh AI, apakah Anda gila, inđô?

Đừng bao giờ nghĩ rằng video được làm bằng AI hả, có điên không inđô?

Anda masih mengira itu palsu, bukan? Lihat lebih banyak video seperti ini, bukan inđô?

Vẫn còn nghĩ rằng video này là đồ giả hả? Còn nhiều video nữa để coi chứ, inđô?

Helikopter itu jatuh. Pemandangan yang indah, bukan inđô?

Trực thăng rơi. Nhìn đã quá hả, phải không inđô?

Saya tahu Anda tidak setuju dengan saya, jadi saya akan terus menunjukkan klip-klip ini sampai Anda memahami konsekuensi.

Biết rằng loại người inđô không đồng ý nên cứ tiếp tục cho họ coi video clip đến khi họ nhìn thấy hậu quả là được rồi.

Saya harap Anda dapat menikmati klip ini. Tetap aman, inđô!

Hy vọng inđô thưởng thức clip này. An toàn chứ hả?

Granat dalam lubang. Dapatkah Anda melihat? Dapatkah Anda merasakannya?

Lựu đạn rót vào lỗ. Nhìn thấy chưa? Cảm thấy gì không?

Beranikah Anda bersembunyi di lubang perlindungan seperti ini?

Dám trốn trong mấy cái lỗ như vầy không nào?

lebih banyak “klip penembak jitu” untuk meyakinkan Anda bahwa itu adalah hal yang nyata.

thêm “sniper clips” để nói rằng đây là thứ thiệt.

Seseorang harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan kepada orang lain, bukan?

Ai đó phải trả giá cho chuyện họ đã làm đối với người khác, đúng không nào?

Anda terus berbohong dan saya terus menunjukkan klip video.

Ngươi cứ nói láo, ta sẽ tiếp tục chiếu video cho coi đã luôn.

Bersembunyi di dalam lubang. Ini aman, bukan? Bagaimana menurutmu inđô?

Trốn trong lỗ à. An toàn quá nhỉ, phải không? Inđô nghĩ sao?

Anggap saja ini sebagai “Parade Tank”. Nikmati acaranya.

Cứ coi như là “Tank Parade”. Thưởng thức đi chứ.

Bagaimana saya bisa meyakinkan Anda. Jika tidak, lihatlah klip ini, bukan?

Làm sao thuyết phục được nhỉ. Nếu không cứ coi clips này thì rõ, được không nào?

Mari kita lihat video ini untuk melihat apakah video ini dapat meyakinkan Anda.

Hãy coi đoạn video này xem có thuyết phục được không.

Rumah itu dipukul dengan sangat akurat, bukan? Bagaimana menurutmu inđô?

Căn nhà bị bắn chính xác quá phải không? Inđô nghĩ sao?

Bagaimana jika Anda mendapat bom di kepala Anda.

Lãnh quả bom lên đầu thì sao.

“Night Vision” luar biasa, bukan?

“Night Vision” tuyệt vời quá hả?

Satu lagi “Night Vision” di sini. Bagus, bukan? Atau itu “Palsu” oleh AI?

Lại “Night Vision” nữa nè. Đã quá hả? Hay là “Fake” bởi AI?

Họ chết hay là giả bộ chết, inđô?

Mereka mati atau berpura-pura mati, inđô?

Khu vực quảng cáo
Area periklanan

Trốn ở đâu bây giờ, hay là…?

Bisakah kau bersembunyi di tempat lain, atau…

Đừng nói “detik-detik…” nữa, chuyện không vui sẽ xảy ra ngay.

Berhenti mengatakan “detik…” atau sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi.

Trốn ở đâu hoặc chết, khó mà hiểu được hả inđô?

Di suatu tempat untuk bersembunyi atau mati, sulit untuk dipahami, inđô?

Coi nè, một đoạn ngắn thôi.

Lihat di sini, hanya klip pendek.

Javelin đây. Hắn bắn được không?

Javelin di sini. Bisakah dia menembak?

Đầu hàng hả? Sao vậy?

menyerah? Sungguh?

Nện vài trái bom, thiệt sao?

Mari kita dapatkan beberapa bom! Apakah itu nyata?

Những kẻ nằm dài trên đất là giả hả, inđô?

orang-orang yang tergeletak di tanah itu palsu, inđô?

Kẻ nào đầu hàng vậy kìa, tin giả hay sao?

siapa yang menyerah di sini, apakah itu berita palsu?

Khu vực quảng cáo
Area periklanan

bắn quá chính xác phải không nào?

penembak jitu di sini sangat bagus, bukan?

Khu vực quảng cáo
Area periklanan

Ủa! Sao lại đầu hàng? không thể hiểu được hả, inđô?

Ups! mengapa harus menyerah? mustahil untuk dimengerti, inđô?

Khu vực quảng cáo
Area periklanan

Hãy xem cái gì xảy ra đây

Mari kita lihat apa yang terjadi di sini

Hãy thưởng thức đoạn ngắn này. Quá hay phải không?

Nikmati pertunjukannya. Sangat menyenangkan, bukan?

sniper hay quá phải không?

penembak jitu itu bagus, bukan?

Ai đầu hàng vậy, inđô?

yang menyerah, inđô?

Hãy coi xe tăng mới nè inđô

Mari kita lihat tangki ini, inđô

Thêm một xe tăng nổ tung nè inđô

tangki lain meledak, inđô

Chiến tranh giao thông hào hấp dẫn nhỉ inđô

Perang parit memang mengasyikkan, bukan?

Trốn ở đâu bây giờ?

Tempat lain untuk bersembunyi?

Drone đây nè inđô

bagaimana dengan drone di sini

Coi xe tăng này mới vui

Mari kita lihat tangki-tangkinya

Coi để nhận xét

lihat di sini untuk memahami

Inđô không thể hiểu nổi

inđô tidak mungkin mengerti

Coi để nhận xét

melihat untuk memahami

Đây là tập 4 cho người inđô

ini adalah episode ke-4 untuk inđô

Coi đi để nhận xét và hiểu thêm

inđô selalu bilang detik-detik…Lihat di sini dan pahami sedikit lagi

Coi và thấy tốt cho người inđô

Lihat ini. Ini bagus untuk Inđô.

Nếu không coi trực tiếp được thì coi qua bên phải đã được download sẵn.

Tidak dapat melihat langsung ke youtube, jadi lihat file yang diunduh sebagai gantinya.

Coi để nhận xét

melihat untuk memahami

Coi để nhận xét

melihat untuk memahami

Coi để nhận xét

melihat untuk memahami

Coi và thấy tốt cho người inđô

Lihat ini. Ini bagus untuk Inđô.

Đoạn clip ngắn này dành cho những kẻ không hiểu biết, đúng không nào?

Berikut ini klip singkatnya bagi mereka yang belum paham, bukan?